OBIECTIVE SPECIFICE

  1. Proiectarea, dezvoltarea și integrarea unui portal online multicultural, prin care populația locală și vizitatorii zonelor îşi vor exprima opiniile şi dorinţele;
  2. Implicarea în activitățile proiectului a unui număr total de 100 de membri aparținând comunităților multietnice maramureșene şi islandeze, timp de 20 luni pentru înţelegerea mult mai largă a diversităţii culturale în mediul în care trăim;
  3. Identificarea elementelor de patrimoniu urmărind: Folclor coregrafic; Folclor vocal instrumental; Tradiţii şi meşteşuguri tradiţionale; Culegerea de materiale din patrimoniul cultural imaterial multicultural din Maramureş,

 

    Proiectul vizează originalitatea culturii tradiţionale şi mijloacele prin care aceasta funcţionează ca un grupaj de „supravieţuiri” (forme, imagini, sensuri, structuri, ritualuri prezente într-un sistem activ al culturilor multietnice), așezările, care sunt adevărate muzee în aer liber, ale unui popor sau a unor grupuri de popoare, (grupuri ale minorităţii rome şi ale etniilor conlocuitoare), fragmente considerate, adesea, anacronice faţă de solicitările lumii moderne.

 

OBIECTIVE GENERALE

  • Forme de artă a cuvântului şi expresii verbale tradiționale;
  • Folclor muzical vocal;
  • Folclor coregrafic
  • Sărbători, obiceiuri, ritualuri si meşteşuguri tradiţionale; cu scopul de a atinge obiectivele proiectului.