LOCAŢIA PROIECTULUI (ţară / ţări, regiuni, oraşe),

Baia Mare, Maramureş România şi Akureyri Islanda

Perioada = 27 Noiembrie 2014 - 30 Aprilie 2016

Cod proiect = PA 17RO13LP7/27 11 2014

 

    În actualul context istoric, când continentul european, poate chiar întreaga planetă, participă la elaborarea unor modele comune pentru cultura viitorului, credem că este obligatoriu să reformulăm, pentru actualizare, valorile culturii profunde, imateriale, să le protejăm pentru a le transmite generaţiilor viitoare, să le promovăm şi mai ales să le facem cunoscute, într-un sistem modern şi deschis. Un popor nu trăieşte numai din ce moşteneşte, ci şi din ce tezaurizează zilnic în sufletul lui. Identitatea unei societăţi se defineşte, între altele, prin simbolurile principale, recunoscute şi acceptate de către membrii ei, prin credinţe, tradiţii, norme care dau un sens existenţei lor, care îi ajută să se recunoască într-o masă de indivizi şi să împărtăşească un destin comun.

    Atractivitatea maximă a zonei Maramureşului în ceea ce priveşte patrimoniul cultural imaterial multietnic, provine dintr-o doză de necunoscut, de neaşteptat şi din diferenţele acestei regiuni, în raport cu majoritatea ariilor etnografice din România.

    Această diferenţă asigură unicitatea potenţialului patrimoniului cultural imaterial şi se defineşte prin coexistenţa elementelor de patrimoniu specifice unor grupuri etnice, culturale şi confesionale diferite, ceea ce determină diversitatea, bogăţia şi caracterul inedit al multor practici. ANTREC, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” și

    Universitatea din Akureyri trebuie să fie model de colaborare, de bune practici în tezaurizarea, promovarea şi valorizarea, în context european, a acestui patrimoniu imaterial.

    Proiectul este un proiect integrat în cadrul Programului „Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european” cu cele două componente: Conștientizarea diversității culturale, întărirea dialogului intercultural şi documentarea istoriei culturale, ducând la consolidarea accesului la patrimoniul imaterial al minorităţilor culturale multietnice pentru publicul larg și prin dezvoltarea de evenimente culturale duce la creșterea mobilității artiștilor la nivel internațional colaborând cu partenerul islandez.

    Grupurile ţintă sunt populaţia majoritară din zonă, la care se adaugă minoritatea romă şi populaţia de etnie maghiară, germană şi ucraineană, precum şi cea din Islanda, alături de vizitatorii celor două zone.

    Proiectul este gândit în două mari etape. Prima include identificarea și promovarea patrimoniului imaterial multietnic cu accent pe diversitatea etnică în cultură cu extindere sau cu posibilitatea de derulare a unor activități variate din domeniul etnografie și folclor pe plan european, atingând cel mai nordic punct al Europei – Akureyri, alături de cea mai nordică zonă din România, Maramureșul. Etapa a doua se referă la realizarea de evenimente etnografice cu și despre minorități, care cuprind expoziţii, festivaluri, reprezentații artistice, etc..

    Implementarea proiectului de faţă constituie dovada preocupării ANTREC şi a specialiştilor din cele două universității (Facultatea de Geografia Turismului Baia Mare a UVVG și Universitatea din Akureyri - UNAK ) de a consolida și promova patrimoniul cultural maramureşean multietnic, de o frumuseţe şi incontestabilă vechime în comunitatea europeană, azi când tendinţele se îndreaptă spre globalizare și uniformizare.

    Proiectul vizează originalitatea culturii tradiţionale şi mijloacele prin care aceasta funcţionează ca un grupaj de „supravieţuiri” (forme, imagini, sensuri, structuri, ritualuri prezente într-un sistem activ al culturilor multietnice), așezările, care sunt adevărate muzee în aer liber, ale unui popor sau a unor grupuri de popoare, (grupuri ale minorităţii rome şi ale etniilor conlocuitoare), fragmente considerate, adesea, anacronice faţă de solicitările lumii moderne.

    Lucrând la un nivel academic proiectul își propune, de asemenea, elaborarea unei lucrări educaționale, care să ofere metode și mijloace de facilitare a accesului publicului larg la patrimoniul cultural.